Project Description

Мањак партиципације на путу миграције

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 05.09.2018. – 05.12.2018.

О Пројекту

Млади представљају важан део развоја сваког друштва. Република Србија је суочена са проблемом емиграције младог становништва у земље Западне Европе. Проблем са републичког нивоа преноси се и на Општину Врачар, где млади чине свега 11,2%  у укупној структури становништва. Пројекат Мањак партиципације на путу миграције би требало да кроз едукацију укаже на проблем одлива мозгова и да пружи решење младима да и у домовини могу остварити успешну каријеру. Едукација ће се одржавати у средњим школама на териртотији Општине Врачар уз финалну конференцију у Омладинском клубу Канцеларије за младе Општине Врачар.

Спреман си за разговор?

АКО ТИ ЈЕ ПОТРЕБНА ПОМОЋ ДА РЕАЛИЗУЈЕШ ИДЕЈУ

Контактирај нас