Градимо Врачар по мери младих

О нама

Канцеларија за младе Општине Врачар бави се креирањем и спровођењем омладинске политике у складу са Законом о младима, Статутом Града Београда и Локалним акционим планом Општине Врачар.

Шта радимо

  • Унапређујемо положај младих уз константно пружање подршке младима.
  • Подстичемо покретање предузетништва уз неформално образовање младих.
  • Спроводимо друштвено одговорне кампање из области екологије, безбедности, солидарности, здравља младих.
  • Пружамо подршку и обезбеђујемо једнак положај младих из осетљивих група, промовишемо различитости, толеранцију и солидарност међу младима.
  • Сарађујемо са удружењима која спроводе омадинске активности и пружамо логистичку подршку за реализацију њихових пројеката.
  • Организујемо волонтерске активности.
  • Учествујемо у пројектима прекограничне сарадње.
  • Организујемо спортске и забавне манифестације.

Упознај руководиоце тимова

Пројекти

Успешно реализовани пројекти.

Предстојећи пројекти